Yarışma Koşulları

Anasayfa / Yarışma Koşulları

BAŞVURU ALANLARI

Yarışmaya Çevre, Eğitim, Finansal Okuryazarlık, Kültür Sanat, Sağlık, Spor, Teknoloji ve Toplumsal alanlarındaki sosyal inovasyon fikirleri ile başvuru yapılabilir. Yarışmacılar aynı veya farklı başvuru alanından dilediği kadar farklı fikir ile yarışmaya katılabilirler.

ÇEVRE

Çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bularak, doğal kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik dengenin korunması ile çevreye daha az zarar verilmesini sağlayan sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

EĞİTİM

Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, toplumun geliştirilmesi, eğitim konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Para yönetimi, tasarruf, ev veya ülke ekonomisi, finansal hayatı yönetmeye yardımcı olacak, bütçe yönetiminin önemi konusunda farkındalık kazandıracak fikirlerin yanı sıra bireylerin finansal araçların seçiminde etkili kararlar verebilme, gelirlerini, birikim ve yatırımlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacak sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

KÜLTÜR SANAT

Müzik, dans, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanların desteklenmesi, kültürel ve sanatsal değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların desteklenmesi ve yaratıcılığın artırılması gibi sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

SAĞLIK

Sağlık kapsamında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Sağlık alanındaki projelerde amaç toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır.

SPOR

Sağlık aalanında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Spor alanındaki katılımlarda amaç topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın bir parçası haline getirilmesine destek sağlamasıdır.

TEKNOLOJİ

Teknolojiyi ürün, hizmet, iş modeli, süreç, pazarlama, müşteri ilişkileri, örgütsel yapı oluşturma ve geliştirme gibi süreçlerde kullanan sosyal inovasyon fikirlerini kapsar.

TOPLUMSAL

Engelliler, kadın hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar vb. konularda fark yaratılması, çözüm üretilmesi, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini sağlayacak sosyal inovasyon fikirlerini kapsar

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projelerin değerlendirilmesi; başvuru formatına uygunluk kapsamında, aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır.

35 PUAN - İNOVASYON

Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirler ile benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.

20 PUAN - GERÇEK BİR İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ

Fikrin saptanan bir problemi sosyal inovasyon çerçevesinde çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.

20 PUAN - SOSYAL ETKİ

Fikrin taşıdığı farklı bakış açısı ile diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında üretkenliğe dayalı etkin çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir.

15 PUAN - UYGULANABİLİRLİK

Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.

10 PUAN - BÜTÇE

Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul, yarışmaya başvuran tüm sosyal inovasyon fikirleri içerisinden dereceye giren ilk 10 fikri “değerlendirme kriterleri” esasına göre değerlendirerek belirler.

Örnek Proje Formatı

Hayal Edin Gerçekleştirelim Örnek Proje Formatı'nı buradan indirebilirsiniz.

  • Kredi Kayıt Bürosu Sosyal İnovasyon Yarışması Örnek Proje Formatı

ŞARTNAME

Hayal Edin Gerçekleştirelim Yarışma Şartnamesini buradan indirebilirsiniz.

  • Kredi Kayıt Bürosu Sosyal İnovasyon Yarışması Şartnamesi