Yarışma Koşulları

Anasayfa / Yarışma Koşulları

BAŞVURU ALANLARI

Yarışmaya katılan öğrenciler finansal teknoloji, çevre & enerji, veri yönetişimi ve siber güvenlik alanındaki sosyal inovasyon proje fikirleri ile başvuıru yapılabilir. Yarışmacılar aynı veya farklı başvuru alanından dilediği kadar farklı proje fikri ile yarışmaya katılabilirler.

Başvuru Tipi: Öğrenci

FİNANSAL TEKNOLOJİ

Finans alanında teknoloji çözümleri sunan sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Finansal teknoloji alanındaki projelerde amaç finansal ürün ve hizmetlere inovatif bir yaklaşım sergilenerek teknolojiye entegre edilmesi ve kullanıcıların finans ürünlerine daha kolay ve hızlı erişiminin sağlanmasıdır.

Başvuru Tipi: Öğrenci

ÇEVRE & ENERJİ

Çevre ve enerji kapsamında geliştirilebilecek sosyal inovasyon fikirlerini içermektedir. Bu alanda amaç sürdürülebilir enerji için bilinç düzeyinin artırılarak enerji verimliliğini odağına alan projeler ile çevreye katkı sağlamaktır.

Başvuru Tipi: Öğrenci

VERİ YÖNETİŞİMİ

Veri yönetişimi alanındaki tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Bu alandaki projelerin verinin toplanmasını, saklanmasını, güvenliğini, erişim prensiplerinin belirlenmesini ve yönetilmesini, raporlanmasını, paylaşılmasını ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki gereksinimleri kapsayan öneriler içermesi beklenmektedir.

Başvuru Tipi: Öğrenci

SİBER GÜVENLİK

Siber Güvenlik alanında teknolojik ve inovatif çözümler sunan tüm sosyal inovasyon proje fikirlerini içermektedir. Siber Güvenlik alanındaki projelerde amaç teknolojiyle birlikte hızlanan dünyada yine teknoloji ile sağlanan günlük ihtiyaçlar kısmında siber güvenlik alanında geliştirilecek yenilikçi ürün ve hizmetleri kapsamasıdır. Proje fikirlerinin, veri güvenliğinin esas alınarak bireylerin ve kurumların sahip olduğu verileri korumaya yönelik yaratıcı çözümler ile desteklenmesidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projelerin değerlendirilmesi; başvuru formatına uygunluk kapsamında, aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır.

35 PUAN - İNOVASYON

Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirler ile benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.

25 PUAN - GERÇEK BİR İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ

Fikrin saptanan bir problemi sosyal inovasyon çerçevesinde çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.

15 PUAN - SOSYAL ETKİ

Fikrin taşıdığı farklı bakış açısı ile diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında üretkenliğe dayalı etkin çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir.

15 PUAN - UYGULANABİLİRLİK

Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.

10 PUAN - BÜTÇE

Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul, yarışmaya başvuran tüm sosyal inovasyon fikirleri içerisinden dereceye giren ilk 10 fikri “değerlendirme kriterleri” esasına göre değerlendirerek belirler.

Öğrenci Örnek Proje Formatı

Hayal Edin Gerçekleştirelim Örnek Proje Formatı'nı buradan indirebilirsiniz.

  • Kredi Kayıt Bürosu Sosyal İnovasyon Yarışması Örnek Öğrenci Proje Formatı

ÖĞRENCİ ŞARTNAMESİ

Hayal Edin Gerçekleştirelim Öğrenci Yarışma Şartnamesini buradan indirebilirsiniz.

  • Kredi Kayıt Bürosu Sosyal İnovasyon Yarışması Şartnamesi