Yarışma Koşulları

Anasayfa / Yarışma Koşulları

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışmaya aşağıdaki sosyal sorumluluk kategorilerinden başvuru yapılabilir. Yarışmacılar aynı veya farklı kategorideki dilediği kadar farklı projeyle yarışmaya katılabilirler.

KÜLTÜR SANAT

Müzik, dans, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanların desteklenmesi, kültürel ve sanatsal değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların desteklenmesi ve yaratıcılığın artırılması gibi proje fikirlerini kapsar.

ÇEVRE

Çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bularak, doğal kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik dengenin korunması ile çevreye daha az zarar verilmesini sağlayan proje fikirlerini kapsar.

TOPLUMSAL

Engelliler, kadın hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar vb. konularda fark yaratılması, çözüm üretilmesi, toplumsal duyarlılıkların geliştirmesini sağlayacak proje fikirlerini kapsar.

FİNDEKS FİNANSAL OKURYAZARLIK

Para yönetimi, tasarruf, ev veya ülke ekonomisi, finansal hayatı yönetmeye yardımcı olacak, bütçe yönetiminin önemi konusunda farkındalık kazandıracak fikirlerin yanı sıra bireylerin finansal araçların seçiminde etkili kararlar verebilme, gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirmelerini sağlayacak proje fikirlerini kapsar. Bu kategori KKB’nin finansal hizmet platformu Findeks tarafından desteklenmektedir.

EĞİTİM

Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, toplumun geliştirilmesi, eğitim konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik proje fikirlerini kapsar.

SAĞLIK & SPOR

Sağlık veya spor kapsamında geliştirilebilecek proje fikirlerini içermektedir. Sağlık alanındaki projelerde amaç toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır. Spor alanındaki katılımlarda amaç topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın bir parçası haline getirilmesine destek sağlamasıdır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler, başvurulan kategoriye ve başvuru formatına uygunluk kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirme aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır.

1

25 PUAN - ÖZGÜNLÜK

Proje fikrinin daha önce aynı alanda uygulanmış başka projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılır.

2

25 PUAN - GERÇEK BİR İHTİYACA ÇÖZÜM ÜRETMESİ

Projenin saptanan bir problemi sosyal sorumluluk çerçevesinde çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.

3

20 PUAN - YARATICILIK

Projede tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır.

4

20 PUAN - UYGULANABİLİRLİK

Projenin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.

5

10 PUAN - BÜTÇE

Projenin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır.(Projede herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.)

Başvuru Koşulları

Sosyal sorumluluk projelerini paylaşmak ve gerçeğe dönüştürmek isteyen, Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencileri ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir.

Yarışmaya sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir.

Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir. Bir kişi veya grup dilediği kadar farklı proje ile başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmaya jüri üyeleri, KKB çalışanları ve KKB’nin hizmet aldığı halkla ilişkiler, reklam ve organizasyon şirketinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

Yarışmaya kategori başına 30 projeden az başvuru olduğu takdirde, seçici kurul o kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına daha önce katılan/ödül alan öğrenciler farklı projeler ile tekrar başvurabilirler.

Başvurular; Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise katılımcı grubun fotoğrafı) ve Örnek Proje Formatında hazırlanan proje dosyasının www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesindeki başvuru alanından ulaştırılması ile gerçekleştirilmiş olacaktır.

Başvuru Alanında;

Öğrencinin ismi, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri,

Projenin adı ve kategorisi,(Tek bir kategori belirtilecektir.)

Eğer grup olarak katılınıyorsa diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgisi) ile birlikte grup ismi, katılım koşullarının onay butonu yer alır.

Yarışmaya başvurunun tamamlanması için tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

Yarışmaya Ödül kazananlar da dâhil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali fikri haklar KKB’ye ait olup; KKB, yarışmaya katılan projeleri FSEK’ in 14. Maddesi uyarınca umuma arz edebilir; FSEK’ in 22. Maddesi uyarınca elektronik ortam da dâhil olmak üzere her türlü vasıta ile çoğaltabilir ve FSEK’in 21. Maddesi uyarınca işleyebilir veya üçüncü kişilere işletebilir.

Katılımcıya ödül olarak ödenen miktar, eserin FSEK kapsamında doğan tüm manevi ve mali fikri haklarının süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak ve üçüncü kişi ve kurumlara devir hakkını da kapsamak kaydıyla KKB’ ye münhasıran devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir.

Kredi Kayıt Bürosu, “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasına başvuran sosyal sorumluluk projelerini bir kitapçıkta toplayarak basılı ve online ortamlarda paylaşma hakkına sahiptir. Sosyal sorumluluk proje fikirlerinden oluşan bu kitapçık, KKB tarafından uygun bulunan kurumlara dağıtılabilir.

Kredi Kayıt Bürosu, yarışmaya başvuran projeler arasından uygun gördüğü projeyi hayata geçirme hakkını saklı tutar. Gerçekleştirilecek projenin uygulama planı KKB tarafından yapılacaktır.

Başvuru formunu iletirken “Şartnameyi okudum, onaylıyorum” butonunu işaretleyen tüm proje sahipleri bu şartları ve Kredi Kayıt Bürosu’ndan ayrı bir bedel talep etmemeyi kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerle ilgili olarak ödül töreninde çekilen ve sosyal medya, web sitesi gibi mecralarda kullanılan fotoğraf video gibi görsel içeriklerin her türlü kullanım hakkı KKB’ye aittir.

SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul, yarışmaya başvuran tüm sosyal inovasyon fikirleri içerisinden dereceye giren ilk 10 fikri “değerlendirme kriterleri” esasına göre değerlendirerek belirler.

Örnek Fİkİr Şablonu

Hayal Edin Gerçekleştirelim Örnek Fikir Şablonunu buradan indirebilirsiniz.

  • Kredi Kayıt Bürosu Sosyal Sorumluluk Yarışması Örnek Proje Formatı

ŞARTNAME

Hayal Edin Gerçekleştirelim Yarışma Şartnamesini buradan indirebilirsiniz.

  • Kredi Kayıt Bürosu Sosyal Sorumluluk Yarışması Proje Şartnamesi