x

Kazananlar Staja Başladı

Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmamızda derece alarak
Kredi Kayıt Bürosu bünyesinde staja başlayan öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Kazananlar

Açıklandı

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2016 kazanan listesini görmek için tıklayınız.

Sosyal Sorumluluk

Proje Yarışması

Hey Üniversiteli! Sosyal Sorumluluk Projeni hayata geçirmek için beklediğin fırsat geldi. Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine kapılarını açan geleneksel Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal Sorumluluk Proje yarışması bu yıl üçüncüsü ile sizlerle...

14 Mart 2016

Projelerin Son Teslim Tarihi

Nisan 2016

Jüri Toplantısı

8 - 22 Nisan 2016

Sosyal Medya Oylaması

Nisan 2016

Ödül Töreni

DUYURULAR

Kazananlar Açıklandı. Hayal Edin Gerçekleştirelim 2016 kazanan listesi için tıklayınız.

Yarışma Hakkında

Kredi Kayıt Bürosu

Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin; bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 180’in üzerinde üyesi bulunmaktadır.

“Hayal Edin Gerçekleştirelim”

Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Proje Fikir Yarışmasını Ocak 2014 itibariyle başlattı.

Türkiye’de bu kapsamda ilk kez düzenlenen Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması ile öğrencilerin Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür Sanat, Toplumsal konularındaki proje fikirleri yarışıyor. Yarışmaya öğrenciler isteğe bağlı olarak bireysel veya grup olarak katılabilir.

Basın Odası

Başvuru Koşulları

Sosyal sorumluluk projelerini paylaşmak ve gerçeğe dönüştürmek isteyen, Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencileri ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir.

Yarışmaya Katılım

Yarışmaya sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılabilir.

Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir.

Bir kişi veya grup en fazla 3 farklı proje ile başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmaya jüri üyeleri, KKB çalışanları ve KKB’nin hizmet aldığı halkla ilişkiler, reklam ve organizasyon şirketinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılmazlar.

Yarışmaya kategori başına 30 projeden az başvuru olduğu takdirde, seçici kurul o kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.

Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına daha önce katılan öğrenciler farklı projeler ile tekrar başvurabilirler.

Başvuru Esasları

Başvurular; Başvuru Formu, Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise katılımcı grubun fotoğrafı) ve Proje Dosyasının KKB’ye www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesi üzerinden ulaştırılması ile gerçekleşmiş olacaktır. Şartname ve Başvuru Formu www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesinde yer almaktadır.

Proje Dosyasında

Proje, 3 adet A4 sayfasını geçmeyecek ve maksimum 2000 kelime olacak şekilde Arial – 12 fontunda word dosyasına yazılmalıdır.

Dosya içeriğinde projenin amacı ve hedef kitlesi belirtilmeli, uygulama adımları, zamanlama ve bütçe bilgisi verilmelidir.

Proje içeriği web sitesinde belirtilen örnek proje formatı göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.

Proje başvurusunun KKB’ye ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek yarışmacıların yükümlülüğündedir.

Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez.

Projelerin Korunması

Ödül kazananlar da dâhil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali fikri haklar KKB’ye ait olup; KKB, yarışmaya katılan projeleri FSEK’ in 14. Maddesi uyarınca umuma arz edebilir; FSEK’ in 22. Maddesi uyarınca elektronik ortam da dâhil olmak üzere her türlü vasıta ile çoğaltabilir ve FSEK’in 21. Maddesi uyarınca işleyebilir veya üçüncü kişilere işletebilir.

Katılımcıya ödül olarak ödenen miktar, eserin FSEK kapsamında doğan tüm manevi ve mali fikri haklarının süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak ve üçüncü kişi ve kurumlara devir hakkını da kapsamak kaydıyla KKB’ ye münhasıran devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir.

Fikri Haklar

Kayıt Bürosu, “Hayal Edin Gerçekleştirelim - 2016” yarışmasına başvuran sosyal sorumluluk projelerini bir kitapçıkta toplayarak basılı ve online ortamlarda paylaşma hakkına sahiptir. Sosyal sorumluluk proje fikirlerinden oluşan bu kitapçık, KKB tarafından uygun bulunan kurumlara dağıtılabilir.

Kredi Kayıt Bürosu, yarışmaya başvuran projeler arasından uygun gördüğü projeyi hayata geçirme hakkını saklı tutar.

Gerçekleştirilecek projenin uygulama planı KKB tarafından yapılacaktır.

Başvuru formunu imzalamış tüm proje sahipleri bu şartları ve Kredi Kayıt Bürosu’ndan ayrı bir bedel talep etmemeyi kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerle ilgili olarak ödül töreninde çekilen ve sosyal medya, web sitesi gibi mecralarda kullanılan fotoğraf video gibi görsel içeriklerin her türlü kullanım hakkı KKB’ye aittir.

Yarışma Koşulları

 • YARIŞMAYA KATILIM

 • BAŞVURU ESASLARI

 • PROJELERİN KORUNMASI

 • FİKRİ HAKLAR

Yarışmaya katılmak istiyorsan Şartname’ye ihtiyacın olacak.

Yarışma Şartname’sine göz atmak için

İndir

Yarışma Kategorileri

Eğitim

Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği yaratılması, toplumun geliştirilmesi, eğitim konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasıdır.

Kültür Sanat

Müzik, dans, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanların desteklenmesi, kültürel ve sanatsal değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların desteklenmesi, yaratıcılığın artırılmasıdır.

Çevre

Çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bularak, doğal kaynakların verimli kullanılması ve ekolojik dengenin korunması ile çevreye daha az zarar verilmesidir.

Toplumsal

Engelliler, kadın hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar vb. konularda fark yaratılması, çözüm üretilmesi, toplumsal duyarlılıkların geliştirmesidir.

Findeks
Finansal Okuryazarlık

Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal hizmet platformu Findeks’in desteklediği bu kategoride amaç bireylere finans ve ekonomi konusunda bilinç ve farkındalığın kazandırılması; finansal araçların seçiminde etkili ve rasyonel kararlar verebilme, gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, finansal hayatlarını doğru yönetebilme yetkinliğinin geliştirilmesidir.

Sağlık & Spor

Sağlık veya spor kapsamında geliştirilebilecek projeleri içermektedir. Sağlık alanındaki projelerde amaç toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır.
Spor alanındaki katılımlarda amaç topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın bir parçası haline getirilmesine destek sağlanmasıdır.

Değerlendirme Kriterleri

Başvuran projeler, ilk aşamada başvurdukları kategoriye uygunluk ve başvuru formatına uygunluk açılarından değerlendirilecek, kategori değişimi gerekli olacak ise proje sahibi ile görüşülerek kategori değiştirilecektir.
Uygun bulunan başvurular aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre 100 üzerinden değerlendirilecektir.

Özgünlük – 40 puan

Proje fikrinin ne kadar yaratıcı olduğuna ve bu alanda daha önce uygulanmış başka projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır.

Uygulanabilirlik – 30 puan

Projenin tüm boyutları ile hayata geçirilebilme imkanı olup olmadığına bakılacaktır.

Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi – 20 puan

Proje fikrini destekleyecek araştırma vb. somut veriler olup olmadığına bakılacaktır.

Bütçe – 10 puan

Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilemediğine bakılacaktır.

Seçici Kurul

Seçici Kurul, her kategoriden seçilen 5 projeyi, “değerlendirme kriterleri” esaslarına göre değerlendirerek dereceye giren ilk 3 projeleri belirleyecektir.

Kasım Akdeniz

Kasım Akdeniz

KKB Genel Müdürü

İbrahim Betil

İbrahim Betil

Sivil Toplum Gönüllüsü

Yasemin Salih

Yasemin Salih

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı

Figen Toksü

Figen Toksü

İletişim Uzmanı

Fatoş Karahasan

Fatoş Karahasan

Öğretim Görevlisi, Gazeteci, Yazar

Can Yılmaz

Can Yılmaz

Oyuncu, Senarist, Yazar

Özlem Denizmen

İş Kadını ve Sosyal Girişimci

Ödüller

Büyük Ödül

10.000 TL

 • En Yüksek Oy
 • Yurtdışı Eğitim Ödülü
 • KKB’de Staj İmkanı
Detay

Sosyal Medya Ödülü

5.000 TL

 • Toplam 18 Proje
 • Sosyal Medya Birincisi
 • KKB’de Staj İmkanı
Detay

Kategori Ödülleri

İkincilik Ödülü

3.000 TL

 • Para Ödülü
 • En Yüksek İkinci Oy
 • KKB’de Staj İmkanı
Detay

Birincilik Ödülü

5.000 TL

 • Finale Kalan 30 proje
 • En Yüksek Oy
 • KKB’de Staj İmkanı
Detay

Üçüncülük Ödülü

1.000 TL

 • Para Ödülü
 • En Yüksek Üçüncü Oy
 • KKB’de Staj İmkanı
Detay

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2014 Ödül Töreni

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2015 Ödül Töreni

Sen Oradaysan Biz De Oradayız Projesi

Kazananların Yorumları

TUĞBA BİÇER "Geri Dönüşüm Çevreci Döngüm"

Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışması benim hayatımda önemli bir adım oldu; çünkü hem okuldaki başarımın artmasının yanısıra bir çok artısını gördüm.

Şu an yarışmayı düzenleyen Kredi Kayıt Bürosu'nda yarı zamanlı olarak çalışıyorum ve bu yarışma sayesinde kariyerime böyle bir noktadan başlamaktan dolayı çok mutluyum.

ORHAN GENÇ "Toplumdan Sivil Topluma"

Kredi Kayıt Bürosu’nun üniversite öğrencisi gençler arasındaki sosyal sorumluluk bilincini artırma ve toplumsal ihtiyaçlara çözümler sunma amacıyla altı kategoride düzenlediği Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına katılmak bizler, yarışma katılımcıları için projelerimizi sisteme yüklediğimiz başlangıç anından, yarışma değerlendirmelerini öğrendiğimiz ödül törenine kadar heyecanlı ve güzel anılarla dolu bir deneyimdi.

ZELİHA ŞİT "Beni Geri Döndür"

Takım arkadaşlarım İlknur Özbilici ve Yusuf Topal ile birlikte büyük bir özveriyle hazırladığımız "Beni Geri Döndür" projemizin başarısı bizlere hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşattı. Ayrıca kazanmış olduğumuz bu ödül bizlere mesleki ve insani anlamda doğru yolda olduğumuz, ileride daha iyi işler yapabileceğimiz konusunda da kendimize olan inancımızı artırdı. Başarmak, hayal edip sonuna kadar gitmek ve iyi bir ekip olmaktan geçiyormuş bunu "Hayal Edin Gerçekleştirelim" yarışması ile daha iyi anladık.

Hayal Edin Gerçekleştirelim Proje Kitabı

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2014 ve 2015 Sosyal Sorumluluk Proje Kitapçıklarından iki yılın seçilen projelerini inceleyebilirsiniz

2014 Proje Kitabı 2015 Proje Kitabı